PHA LED ASIA

30%
ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 168W

ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 168W

3.040.000 ₫ 2.128.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 126W

ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 126W

2.280.000 ₫ 1.596.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 84W

ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 84W

1.520.000 ₫ 1.064.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 42W

ĐÈN PHA LED LẮP GHÉP - 42W

760.000 ₫ 532.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED 300W- CHIP EPISTAR

ĐÈN PHA LED 300W- CHIP EPISTAR

6.500.000 ₫ 4.550.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED 250W- CHIP EPISTAR

ĐÈN PHA LED 250W- CHIP EPISTAR

4.500.000 ₫ 3.150.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED 200W- CHIP EPISTAR

ĐÈN PHA LED 200W- CHIP EPISTAR

3.300.000 ₫ 2.310.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED 150W- CHIP EPISTAR

ĐÈN PHA LED 150W- CHIP EPISTAR

2.700.000 ₫ 1.890.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED 100W- CHIP EPISTAR

ĐÈN PHA LED 100W- CHIP EPISTAR

1.900.000 ₫ 1.330.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLC 150W

ĐÈN PHA LED FLC 150W

2.500.000 ₫ 1.750.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLC 100W

ĐÈN PHA LED FLC 100W

1.700.000 ₫ 1.190.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLC 70W

ĐÈN PHA LED FLC 70W

1.300.000 ₫ 910.000 ₫