TUÝP LED AISA

30%
MÁNG ĐÔI TUÝP CHỐNG ẨM 0,6M

MÁNG ĐÔI TUÝP CHỐNG ẨM 0,6M

280.000 ₫ 196.000 ₫

30%
MÁNG ĐÔI TUÝP CHỐNG ẨM 1,2M

MÁNG ĐÔI TUÝP CHỐNG ẨM 1,2M

370.000 ₫ 259.000 ₫

30%
MÁNG ĐƠN TUÝP CHỐNG ẨM 1,2M

MÁNG ĐƠN TUÝP CHỐNG ẨM 1,2M

330.000 ₫ 231.000 ₫

30%
MÁNG ĐƠN TUÝP CHỐNG ẨM 0,6M

MÁNG ĐƠN TUÝP CHỐNG ẨM 0,6M

250.000 ₫ 175.000 ₫

30%
MÁNG ĐÔI TUÝP LED 1,2M

MÁNG ĐÔI TUÝP LED 1,2M

80.000 ₫ 56.000 ₫

30%
MÁNG ĐƠN TUÝP LED 1,2M

MÁNG ĐƠN TUÝP LED 1,2M

50.000 ₫ 35.000 ₫

30%
MÁNG ĐƠN TUÝP LED 0,6M

MÁNG ĐƠN TUÝP LED 0,6M

60.000 ₫ 42.000 ₫

30%
TUÝP BỘ LED THÂN NHÔM - 0,6M - 9W

TUÝP BỘ LED THÂN NHÔM - 0,6M - 9W

180.000 ₫ 126.000 ₫

30%
TUÝP BỘ LED THÂN NHÔM - 1,2M - 18W

TUÝP BỘ LED THÂN NHÔM - 1,2M - 18W

240.000 ₫ 168.000 ₫

30%
TUÝP BỘ LED THỦY TINH - 0,6M - 9W
30%
TUÝP BỘ LED THỦY TINH - 1,2M - 18W

TUÝP BỘ LED THỦY TINH - 1,2M - 18W

146.000 ₫ 102.000 ₫

30%
TUÝP BỘ LED THỦY TINH - 1,2M - 30W

TUÝP BỘ LED THỦY TINH - 1,2M - 30W

186.000 ₫ 130.000 ₫