ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHINT

40%
CONTACTOR NXC 3P-185A

CONTACTOR NXC 3P-185A

2.950.000 ₫ 1.770.000 ₫

40%
CONTACTOR NXC 3P-225A

CONTACTOR NXC 3P-225A

3.040.000 ₫ 1.824.000 ₫

40%
CONTACTOR NXC 3P-265A

CONTACTOR NXC 3P-265A

4.300.000 ₫ 2.580.000 ₫

40%
CONTACTOR NXC 3P-330A

CONTACTOR NXC 3P-330A

6.400.000 ₫ 3.840.000 ₫

40%
CONTACTOR NXC 3P-400A

CONTACTOR NXC 3P-400A

6.550.000 ₫ 3.930.000 ₫

40%
CONTACTOR NXC 3P-500A

CONTACTOR NXC 3P-500A

9.300.000 ₫ 5.580.000 ₫

40%
CONTACTOR NXC 3P-630A

CONTACTOR NXC 3P-630A

14.000.000 ₫ 8.400.000 ₫

40%
AX-3C/11

AX-3C/11

96.000 ₫ 57.600 ₫

40%
AX-3X/11

AX-3X/11

46.000 ₫ 27.600 ₫

40%
AX-3X/22

AX-3X/22

80.000 ₫ 48.000 ₫

40%
RƠ LE THỜI GIAN CƠ F5-T2

RƠ LE THỜI GIAN CƠ F5-T2

376.000 ₫ 225.600 ₫

40%
RƠ LE THỜI GIAN CƠ F5-D2

RƠ LE THỜI GIAN CƠ F5-D2

376.000 ₫ 225.600 ₫